luni, 16 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 15783 ha
Intravilan: 730,9 ha
Extravilan: 15052,1 ha
Populatie: 2674
Gospodarii: 1233
Nr. locuinte: 1206
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 4
Numele localitatilor aflate in administratie: Perişani, Surdoiu, Mlăceni, Spinu, Băiaşu, Pripoare, Poiana, Podeni
Asezarea geografica:
Comuna Perişani este aşezată în nordul Depresiunii Loviştei, depresiune intramontană din cadrul Carpaţilor Meridionali, în străvechea Ţară a Loviştei, partea din stânga Oltului
Comuna Perişani este situată la o distanţă de 11 km de drumul naţional de importanţă europeană E 81, pe stânga Oltului şi la o distanţă de 62 km de reşedinţa judeţului, municipiul Rm. Vâlcea
Este străbătută de drumul naţional DN 7D, încă nemodernizat
Activitati specifice zonei:
Pomicultură
Cultura cartofului
Creşterea animalelor
Activitati economice principale:
În ceea ce priveşte ocupaţiile tradiţionale trebuie menţionaţi micii meseriaşi care, pe lângă tâmplărie, practică şi alte meserii şi meşteşuguri tradiţionale precum: zidăria, dulgheria, fierăria, cojocăria sau confecţionarea uneltelor din lemn şi a coşurilor de nuiele, etc.
Activitatea economică a comunei este foarte slab reprezentată, în comună existând circa 20 asociaţii familiale sau persoane fizice cu activitate de comerţ şi 2-3 societăţi comerciale de mici dimensiuni economice având ca obiectiv de activitate exploatările lemnoase şi comerţul
În satul Pripoare s-a construit o mică fabrică de prelucrare a laptelui. Unităţile cooperaţiei, înfloritoare în trecut, la ora actuală sunt într-un evident declin din cauza dezinteresului şi concurenţei acerbe făcută de către întreprinzătorii particulari
Obiective turistice:
În comună sunt 2 monumente istorice:
- Monumentul Eroilor din satul Mlăceni, construit în anul 1993
- Monumentul Eroilor de la Posada, închinat Luptei din anul 1330, construit în anul 2001
Pârtie de Schi
Prima pârtie de schi din Perişani şi din judeţul Vâlcea are o lungime de 800 m, o lăţime de 60 m şi o înclinaţie de cca. 30-40 grade.
Evenimente locale:
Sărbătorile de iarnă, ce încep în ajunul Crăciunului şi se termină după Sfântul Ioan, constituie un frumos spectacol popular
Printre obiceiurile prilejuite de aceste sărbători amintim: obiceiul "colindului cu irodul" (un adevărat spectacol de teatru popular) şi "steaua", "pluguşorul şi sorcova", "colindatul Ionilor", etc.
Un alt obicei este cel al "Paparudelor", în vremurile de secetă, când un grup de fecioare, îmbrăcate în alb, gătite cu flori, invocă puterea divinităţii pentru aducerea ploii
Facilitati oferite investitorilor:
Perişani are o aşezare geografică extrem de favorabilă ce ar putea fi valorificată în scopuri turistice, prin înfiinţarea unor pensiuni agro-turistice ce ar pune în valoare potenţialul peisagistic, cultural şi ocupaţiile şi obiceiurile tradiţionale din zonă
Ca o disfunţionalitate evidentă ce împiedică dezvoltarea mai amplă a localităţii se poate menţiona inexistenţa unui drum modernizat care să facă legătura cu şoseaua modernizată de pe Valea Oltului
În general, se poate afirma că există premise favorabile pentru dezvoltarea economică a localităţii dacă s-ar pune în practică proiectele de construire a autostrăzii paneuropene ce urmează să traverseze şi ţara noastră
Proiecte de investitii:
Alimentare cu apă - extindere
Sistem zonal de colectare a deşeurilor şi depozitare a deşeurilor
Staţie de epurare
Amenajare parcuri joacă copii la toate şcolile din comună
Modernizare şi asfaltare DC 4 Spinu-Podeni
Modernizare şi asfaltare DC 5 Perişani-Mlăceni
Reabilitare cămin cultural şi centru prestări servicii, sat Perişani
After School, sat Mlăceni
Modernizare bază sportivă - Şcoala Mlăceni
Modernizare bază sportivă - sat Mlăceni
Amenajare şi îndiguire pârâul Băiaşu
Înlocuirea instalaţiilor de încălzire clasică cu instalaţii care folosesc energii regenerabile la instituţii publice
Amenajare pârtie de schi în localitatea Perişani
Modernizare drumuri de exploataţie agricolă